Cyfoeth Naturiol Cymru

Cynghorydd- Arbenigol, Brand a Dylunio

Cyflogwr:
Cyfoeth Naturiol Cymru
Cyflog:
G6, £35,994 gan godi i £39,369 dros dair blynedd
Lleoliad:
Hyblyg
Dyddiad Cau:
16/05/2022
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Rhan amser
Cyfeirnod Swydd:

203143

Disgrifiad:

• Patrwm gwaith: 22.5 awr

Buddion: Pensiwn y Gwasanaeth Sifil, 28 diwrnod o wyliau blynyddol, gan godi i 33 diwrnod dros 5 mlynedd, opsiynau gweithio hyblyg, iechyd galwedigaethol gan gynnwys gwasanaethau cwnsela a chynghori a gofal llygaid, talebau gofal plant a chynlluniau aberthu cyflog.

Diben y Rôl

Rheoli brand y sefydliad ac arwain y ffordd y mae’n cael ei ddefnyddio’n greadigol ac yn ymarferol ym mhob cyfrwng. Meithrin capasiti a gallu mewnol o fewn fframwaith llywodraethu cadarn.

Cymwysterau a Sgiliau

1. Profiad sylweddol fel dylunydd graffig, un ai yn fewnol neu mewn asiantaeth ddylunio.

2. Gallu cydnabyddedig i gynnal prosiectau dylunio o’r dechrau i’r diwedd, i gwrdd â therfynau amser, gan gydweithio ar draws rhanddeiliaid a swyddogaethau.

3. Gwybodaeth weithio arbenigol o feddalwedd ddylunio proffesiynol (e.e. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign).

4. Lefel uchel o brofiad mewn disgyblaethau dylunio creadigol.

5. Gwybodaeth am hygyrchedd digidol.

6. Aelod o gorff proffesiynol perthnasol ac ymrwymiad i’ch datblygiad proffesiynol parhaus eich hun.

7. Mentora cydweithwyr llai profiadol.

 

Sut i wneud cais