Menter Iaith Fflint a Wrecsam

SWYDDOG GWEITHGAREDDAU CYMUNEDOL

Cyflogwr:
Menter Iaith Fflint a Wrecsam
Cyflog:
£19,680 + cyfraniad pensiwn cyfatebol hyd at 6%
Lleoliad:
Lleolir swyddfa'r Fenter yn yr Wyddgrug
Dyddiad Cau:
12/06/2022
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Rhan amser
Cyfeirnod Swydd:

Mehefin 2022

Disgrifiad:

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i weithio gyda ni drwy gynnal ystod eang o weithgareddau a phrosiectau hwyliog er mwyn cynyddu defnydd o’r Gymraeg o fewn cymunedau siroedd y Fflint a Wrecsam.

Croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio'n llawn amser, rhan-amser neu rannu'r swydd.   Rydym yn gweithredu polisi gweithio hybrid ynghyd â phatrymau gwaith hyblyg.

Sut i wneud cais

  • Cysylltwch â Gill Stephen (Prif Swyddog) gill@menterfflintwrecsam.cymru / 01352 744040 neu cliciwch yma 


  • Cyfeiriad y Cwmni:

    Corlan, Uned 3 Parc Busnes yr Wyddgrug Yr Wyddgrug Sir y Fflint CH7 1XP