Tinopolis

Peiriannydd dan Hyfforddiant - Heno / Prynhawn Da

Cyflogwr:
Tinopolis
Cyflog:
Yn unol â phrofiad
Lleoliad:
Llanelli
Dyddiad Cau:
11/07/2022
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:
Rydym yn chwilio am Beiriannydd i ymuno â ni a gweithio gydag un o brif gwmnïau cynhyrchu Teledu a Ffilm annibynnol y DU. Byddwch yn gweithio mewn tîm o weithwyr proffesiynol hynod dalentog a dynamig ar raglenni teledu byw ac wedi'u recordio ymlaen llaw.
 
Crynodeb:
Mae Tinopolis yn un o brif gwmnïau cynhyrchu Teledu a Ffilm annibynnol y DU, ac mae iddo swyddfeydd a chwmnïau cynhyrchu yng Nghymru, Llundain, Glasgow, Washington DC a Los Angeles. Rydym yn darparu dros 500 o oriau o raglenni teledu byw ac wedi'u recordio ymlaen llaw bob blwyddyn o'n stiwdios yn Llanelli. Os byddwch yn llwyddiannus yn eich cais byddwch yn ymuno â thîm o weithwyr proffesiynol ymroddedig lle mae creadigrwydd, ansawdd, dibynadwyedd a rhagoriaeth dechnegol wrth wraidd popeth a wnawn.
 
Darperir hyfforddiant llawn i'r ymgeisydd llwyddiannus.
 
Trosolwg o'r Rôl:
• Cyflanwni dyletswyddi ymarferol dyddiol gan gynnwys Reoli Lluniau, y Brif Ystafell Reoli (MCR), Darlledu y tu Allan, SNG (Casglu Newyddion â Lloeren)
• Rhoi cymorth technegol elfennol i'r staff cynhyrchu a'r criwiau technegol i hwyluso eu gweithrediadau.
• Gweithio gyda'r timau Darlledu a TG mewnol yn ôl yr angen
• Gweithrediadau'r Brif Ystafell Reoli (MCR), gan gynnwys gwiriadau a recordio, gwiriadau darlledu, darllediadau lloeren a ffrydiau ffibr sy'n dod i mewn.
• Rheoli lluniau, darlledu stiwdio a darlledu y tu allan.
• Casglu Newyddion â Lloeren (SNG), Gweithrediadau trosglwyddo o orsaf ar y tir i loeren (band KU a KA), cysylltiadau camera Microdon, system cyfathrebu â'r stiwdio UHF/symudol/lloeren/IP.
• Cynnal a chadw OB, SNG a Stiwdio llinell gyntaf gan gynnwys cynnal a chadw systemau.

Sut i wneud cais

  • Dylid anfon ceisiadau ar ffurf CV ynghyd â llythyr eglurhaol cyn 12:00 ddydd Llun 11 Gorffennaf 2022 i:
    swyddi@tinopolis.com neu Post: Swyddi, Canolfan Tinopolis, Park Street, Llanelli, SA15 3YE.


  • Gwefan: