Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Gweinyddwr

Cyflogwr:
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
Cyflog:
£19,650 - £20,043 y flwyddyn
Lleoliad:
Pontyclun, Rhondda Cynon Taf
Dyddiad Cau:
15/07/2022
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

NU086

Disgrifiad:

Mae'r swydd wag uchod wedi codi o fewn Uned Iechyd Galwedigaethol Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru ym Mhont-y-clun.

Bydd gofyn i'r ymgeisydd llwyddiannus weithio 37 awr yr wythnos o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn darparu gwasanaeth cymorth gweinyddol cynhwysfawr ar gyfer yr Uned Iechyd Galwedigaethol, gan gynnwys trefnu apwyntiadau, ffeilio, llungopïo yn ogystal â darparu gwasanaeth derbynfa, delio ag ymwelwyr, ymholiadau ffôn ac ymholiadau eraill mewn modd cyfrinachol a sensitif.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad blaenorol o weithio mewn maes gweinyddol yn ogystal â phrofiad o gymwysiadau Microsoft Office. Rhaid i ymgeiswyr allu aml-dasgio a meddu ar agwedd hyblyg at eu gwaith.

Mae sgiliau iaith Gymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon ond nid yn hanfodol. Gwahoddir ceisiadau gan ymgeiswyr sydd â phrofiad a chymwysterau priodol yn ôl amlinelliad y Fanyleb Person. 

Mae'r holl ddogfennaeth ar gael yn Gymraeg a Saesneg ill dau a chroesawn gyfathrebiadau yn y naill iaith â'r llall. Ni chaiff ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol. Mae GTADC yn credu fod gwir werth mewn cael gweithlu amrywiol ac rydym am fod yn rhagweithiol wrth annog ymgeiswyr o bob sector o’n cymuned i ymgeisio.

Sut i wneud cais