Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru

Swyddog Marchnata a Chyfathrebu

Cyflogwr:
Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru
Cyflog:
£29,553
Lleoliad:
Hybrid
Dyddiad Cau:
20/07/2022
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Hoffech chi ddatblygu eich gyrfa ym maes cyfathrebu digidol drwy helpu i lunio ymgyrchoedd effeithiol sy’n gallu sbarduno arloesi ym maes iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru? Mae gennym ni gyfle cyffrous i ymuno â’n tîm deinamig a chyfeillgar fel Swyddog Marchnata a Chyfathrebu i’n helpu ni i greu cynnwys digidol unigryw.

Yn y rôl hon, byddwch yn datblygu amrywiol gyfryngau digidol ac yn cyflawni gweithgareddau marchnata a chyfathrebu sy’n cefnogi ac yn hyrwyddo Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru ac arloesedd ehangach ym maes iechyd a gofal.

Rydyn ni’n chwilio am rywun brwdfrydig ac sy’n barod am her newydd a chyffrous. Byddwch yn ddigidol fedrus ac yn awyddus i ddatblygu eich gyrfa – a bydd ein tîm wrth law i’ch helpu i loywi eich sgiliau cyfathrebu, eich sgiliau rhyngbersonol a’ch sgiliau dylunio yn y rôl hon.

Sut i wneud cais

  • Am fwy o wybodaeth ac i wneud cais cliciwch yma


  • Cyfeiriad y Cwmni:

    3 Assembly Square, Bae Caerdydd, Caerdydd, CF10 4PL

  • Gwefan: