Barddas

Golygydd Creadigol 'Cyhoeddiadau Barddas'

Cyflogwr:
Barddas
Cyflog:
Graddfa gyfatebol i’r NJC rhwng rhicynau 24 a 29 (£29,174 – £33, 486 y flwyddyn, dan adolygiad), pro rata
Lleoliad:
Gweithio o gartref
Dyddiad Cau:
07/09/2022
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:

Cyfle cyffrous a pharhaol i lunio a llywio rhaglenni cyhoeddi barddoniaeth Gymraeg.

Os ydych chi’n

• berson brwdfrydig a chreadigol,
• yn meddu sgiliau Cymraeg graenus a dawn gyfathrebu anogol,
• ac yn gallu blaengynllunio a rheoli rhaglen brysur yn effeithiol, yna dyma’ch cyfle i wneud cyfraniad pwysig a blaengar ym myd barddoniaeth a llenyddiaeth Gymraeg.

Bydd pecyn graddfa cyflog a phensiwn i’r ymgeisydd llwyddiannus, a’r fantais o weithio oriau hyblyg, o’ gartref, yn rhan amser.

Sut i wneud cais

  • Dyddiad cau: dydd Mercher , 7 Medi am 2 o’r gloch y pnawn. 

     

    Am fwy o wybodaeth a phecyn cais, ewch i wefan Barddas trwy'r ddolen isod a lawr-lwythwch yr wybodaeth yno.


  • Gwefan: